Nota de premsa

Àmbit B30, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’Associació Àmbit B30 elabora una Diagnosi i alineament de les accions de l’entitat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb el repte d’identificar les accions dutes a terme i que estiguin vinculades als ODS de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

L’Associació Àmbit B30 ha elaborat el document de “Diagnosi i alineament de les accions de l’Associació Àmbit B30 amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que s’ha estat treballant els darrers mesos, amb la finalitat d’identificar les accions dutes a terme per l’entitat vinculades als ODS; alinear les accions i activitats amb els objectius recollits; i avaluar, a partir d’indicadors d’organismes públics, per fer seguiment del seu progrés amb dades accessibles, contrastables i comparables.

Josep Monràs, president de l’Associació, ha destacat que el document té la voluntat de “ser un full de ruta per analitzar i alinear totes les accions que està executant Àmbit B30, amb els Objectius de Desenvolupament que les Nacions Unides han marcat per aquesta dècada”. En aquest sentit, ha afegit que “estem convençuts que l’acció local, des de les regions, és indispensable per a que es pugui fer realitat l’Agenda 2030”.

L’Associació Àmbit B30 va néixer amb la missió de consolidar i promoure el creixement de l’eix de la B-30 com a motor econòmic i industrial del sud d’Europa. Un dels seus principals valors és la seva composició: una agrupació d’institucions públiques i privades amb capacitat per crear sinergies que impulsin el territori a partir de la col·laboració entre els diferents agents que hi operen. Aquesta orientació inicial és uns dels millors casos pràctics i referents del principal objectiu de desenvolupament, com és l’ODS 17 “Aliances per aconseguir els objectius”.

A partir d’aquesta suma d’esforços, es defineixen en quins camps i àmbits -a través dels seus grups de treball- avança en l’assoliment dels seus objectius de desenvolupament com a organització plural, àmplia i territorial.

En aquest sentit, s’ha identificat que les accions impulsades permeten l’avanç de fites de l’ODS 8 “Treball digne i creixement econòmic” (fites 2,3,4), de l’ODS 9 “Indústria, innovació i infraestructures” (fites 1,2,3,4,5); de l’ODS 11 “Ciutats comunitats sostenibles” (fita 2); de l’ODS 12 “Consum i producció responsable” (fites 2,5,6); l’ODS 13 “Acció climàtica” (fita 2); i estratègicament de l’ODS 17 “Aliança pels objectius” (fita 17).

 

 

Objectius de desenvolupament Sostenibles (ODS)

L’Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per part de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l’agenda internacional i, per primera vegada, incorporen als Governs Regionals i Locals com a aliats de primer ordre per a la seva consecució.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

 

Accés al document.