Avís legal

Política de privacitat del formulari

Responsable del tractament

Associació Àmbit B30

CIF G66085580

Plaça Major, 1

08100 Mollet del Vallès

Tel. 93 571 95 01

info@ambitb30.org

Finalitat del tractament

Fer-vos arribar el newsletter de l’Associació Àmbit B30 amb el recull de les notícies més destacades que es van generant.

Base jurídica

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

No s’enviaran les dades personals a terceres persones.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a info@ambitb30.org

Tanmateix, l’informem que pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

Termini de conservació de les dades

Fins que la persona retiri el seu consentiment, o finalitzi la finalitat per la qual es van recollir.

Reclamació

Vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant la seu electrònica de l’Agència (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/).