Avís legal i Política de privacitat

Política de Privacitat

Responsable del tractament

Associació Àmbit B30
NIF G66085580
Plaça Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 01
info@ambitb30.org

Inscrita al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número 51448.

Finalitat del tractament

Fer-vos arribar informació sobre l’Associació Àmbit B30 i la seva activitat.

Base jurídica

Consentiment de la persona interessada i interès legítim de l’entitat.

Destinataris

No s’enviaran les dades personals a terceres persones.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a info@ambitb30.org. Tanmateix, l’informem que pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

Termini de conservació de les dades

Fins que la persona retiri el seu consentiment, o finalitzi la finalitat per la qual es van recollir.

Reclamació

Vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant la seu electrònica de l’Agència (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/).

 Titularitat de la pàgina web

El nom dels dominis www.ambitb30.org, www.ambitb30.cat i www.b30i.cat estan enregistrats a favor de l’Associació Àmbit B30, amb NIF número G66085580 i domicili social a Plaça Major, 1, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona. Telèfon de contacte +34 93 571 95 01 i adreça de correu electrònic info@ambitb30.org.

Condicions d’ús

 1. Amb aquestes condicions d’ús, l’Associació Àmbit B30 regula l’accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que hi ha per part dels seus usuaris.
 2. Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.
 3. L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa l’Associació Àmbit B30 es compromet a publicar les noves condicions d’ús a la web en el temps més breu possible.
 4. L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d’ús. Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a l’Associació Àmbit B30 pels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.
 5. L’Associació Àmbit B30 no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
 6. L’Associació Àmbit B30 es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a les seves pàgines web, per la necessitat eventual de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
 7. Ni l’Associació Àmbit B30 ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’Associació Àmbit B30; les intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres; l’ús indegut o inadequat de les pàgines web i dels errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
 8. Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat exclusiva de l’Associació Àmbit B30 o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a l’Associació Àmbit B30, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.Les marques, rètols, signes distintius o logotips de l’Associació Àmbit B30 que apareixen a la pàgina web són titularitat exclusiva de l’Associació Àmbit B30. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de l’Associació Àmbit B30, no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa de l’Associació Àmbit B30, tret que s’indiqui el contrari.

L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 • L’establiment de qualsevol hipervincle des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de la l’Associació Àmbit B30 estarà sotmès a les condicions següents:
  No es permet la reproducció total ni parcial de cap de les activitats o serveis inclosos al lloc web de l’Associació Àmbit B30.
 • No s’establiran deep-links amb el lloc web de l’Associació Àmbit B30 ni de les seves activitats o serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
 • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de l’Associació Àmbit B30 i les seves activitats o serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hipervincle a la pàgina web de la l’Associació Àmbit B30, i no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a l’Associació Àmbit B30.
 • Sota cap circumstància l’Associació Àmbit B30 serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hipervincle ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.
 • Qualsevol hipervincle a la web de l’Associació Àmbit B30 s’efectuarà a la pàgina principal.

Les condicions d’ús d´aquest lloc web tenen caràcter indefinit. L’Associació Àmbit B30, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés i els continguts que s’hi inclouen, o les condicions d’ús del seu servei d’allotjament gratuït d’articles, incloses en aquest document.

El present avís legal i la política de privacitat es regeixen per la legislació aplicable.

L’usuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió d’aquest en altre idioma.

Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Copyright

 • L’Associació Àmbit B30 és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web.
 • L’Associació Àmbit B30 és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.