Política de privacitat

Responsable del tractament

Associació Àmbit B30
CIF G66085580
Plaça Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 01
info@ambitb30.org

Finalitat del tractament

Fer-vos arribar informació sobre l’Associació Àmbit B30 i la seva activitat.

Base jurídica

Consentiment de la persona interessada i interès legítim de l’entitat.

Destinataris

No s’enviaran les dades personals a terceres persones.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a info@ambitb30.org. Tanmateix, l’informem que pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

Termini de conservació de les dades

Fins que la persona retiri el seu consentiment, o finalitzi la finalitat per la qual es van recollir.

Reclamació

Vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant la seu electrònica de l’Agència (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/).