Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

Agrupació d’Empreses Innovadores

Clúster Tèxtil Sabadell, Terrassa.

https://textils.cat