Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

BioRegió de Catalunya

Clúster (d’àmbit de tot el territori català) de biotecnologia, biomedicina i tecnologies mèdiques impulsat per la Generalitat de Catalunya, que integra empreses, entitats de recerca, administracions i estructures d’interrelació i de suport a la transferència de coneixement i a la innovació. Biocat és l’organització responsable de coordinar-lo, dinamitzar-lo i promoure’l.

http://www.biocat.cat/