Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

Campus Universitas Telefónica

Parc que acull la universitat corporativa de Telefònica.

– Campus Universitas Telefónica