Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

Clúster del moble

Característiques: compta amb un total de 107 empreses, 1.554 treballadors i una facturació de 203 milions d’euros al 2005. Concentració a la Garriga, Canovelles i Granollers.