Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

Clúster indústria alimentària

Vallès Oriental: Granollers Mercat i Consell Comarcal. Característiques: 3.000 milions d’euros i més de 120 empreses implicades, destaquen els segments de foodservice i de producte ecològic, presència d’empreses referents en la indústria.