Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

Esade Creapolis

Parc de Creativitat compost per una zona empresarial i una zona acadèmica (escola de negocis ESADE), amb més de 60 empreses.

– Esade Creapolis