Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

Parc de Salut

Desenvolupament d’activitats relacionades amb les noves tecnologies i tècniques aplicades a la sanitat, que revertirà directament en una atenció de major qualitat i ha de ser un pol d’atracció per a les tecnologies desenvolupades per altres sectors d’activitat, a fi que puguin ser integrades per afegir valor a les aplicacions mèdiques. Actualment ubicat a les instal·lacions del Parc Taulí. Acull, entre altres: