Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

Southern European Clusters in Photonics and Optics (SECPhO)

Clúster de l’Òptica i fotònica, Terrassa.

http://www.secpho.org