Nota de premsa

El sector metal·lúrgic de la B30 reflexiona com incorporar l’economia circular a la seva cadena de valor per millorar la competitivitat

La sessió, sota el títol “L'economia circular en el sector del metall: la sostenibilitat com a palanca d'innovació i competitivitat” i organitzada per Àmbit B30 conjuntament amb el Centre Metal·lúrgic en el marc del projecte XAC B30, tenia com a objectiu analitzar el potencial de l'economia circular en el sector metal·lúrgic dins del territori de la B30.

Els reptes ambientals com el canvi climàtic, l’escassetat i conseqüent encariment dels recursos presents en l’economia (materials, aigua i energia), i una creixent conscienciació sobre la producció i el consum responsable entre empreses i ciutadans, estan motivant la inclusió de la sostenibilitat en les estratègies empresarials, models de negoci, i disseny de productes i serveis. Aquesta és una de les principals premisses amb les quals la XAC B30 ha organitzat una sessió de treball amb el sector metal·lúrgic del territori amb l’objectiu d’escoltar les necessitats del teixit empresarial i acompanyar-les en l’aplicació de l’economia circular als seus processos productius.

La jornada ha estat organitzada conjuntament entre l’Associació Àmbit B30, el Centre Metal·lúrgic i la Federació Empresarial del Metall – FEM.

Durant la sessió, empreses i agents econòmics han treballat per definir reptes i oportunitats de l’economia circular en el sector i han analitzat la importància d’introduir elements de sostenibilitat en les empreses. També s’han aportat casos d’implementació reals i han compartit la seva visió. Tot amb la mirada posada en informar, conscienciar i posar les realitats i necessitats del teixit empresarial sobre la taula.

Josep Monràs, president de l’Associació Àmbit B30 ha donat la benvinguda a les empreses i agents participants de la sessió i ha explicat que des d’Àmbit B30 “creiem fermament en la necessitat de potenciar l’economia circular en el nostre territori com a element per augmentar la competitivitat industrial i per una gestió sostenible dels recursos naturals”. Monràs a més ha posat en valor la feina realitzada en els darrers anys en el marc del projecte XAC B30 i del “paper de l’associació com a catalitzador de projectes per potenciar l’eix de la B30 com a pol econòmic del sud d’Europa”.

Gabriel Torras, director general del Centre Metal·lúrgic també s’ha adreçat als participants i ha recordat que “en el metall, el disseny intel·ligent, el reciclatge i la millora de la sostenibilitat han estat presents en els processos productius de les empreses del sector. Ara els experts, parlen de la necessitat d’introduir les quatre ‘r’: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar”. Torras ha afegit “sessions com la d’avui ens han d’ajudar a implicar al sector empresarial per potenciar aquests canvis dins dels processos productius”.

La jornada forma part de la segona fase del projecte per impulsar l’economia circular a la B 30, una iniciativa que ha impulsat Àmbit B30 en els darrers anys. En el marc de la XAC B30, fa unes setmanes es va presentar l’informe “Circular Àmbit B30”, un document on es plasma la visió en circularitat de la regió i del seu teixit industrial. En ell s’identifiquen els sectors econòmics (l’agroalimentari, els sistemes d’envasat, el metall i la química fina) i les 16 estratègies amb més potencial per començar a implementar l’economia circular al territori.

En l’informe també s’han identificat una sèrie de sinergies entre els sectors clau, que centren i emmarquen els diferents reptes i oportunitats, tant sectorials com transversals. Pel que fa al sector del metall s’assenyala que la dispersió dels productes fa necessari millorar la traçabilitat, la recuperació i la remineria dels metalls, per tal de reintroduir-los a l’economia.

El projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.