El Territori B30

L’associació construeix ponts de diàleg entre els seus membres i els diferents grups d’agents

Administracions

El Govern d’Espanya i el de la Generalitat de Catalunya, amb les seves polítiques industrials i de recerca; la Diputació de Barcelona, amb una llarga experiència de promoció econòmica i amb el treball intermunicipal i, finalment, els ajuntaments, àmbit en el qual es concreten les polítiques territorials i el desenvolupament econòmic i, actualment, afavoridors d’aquest procés de cooperació.

Agents vinculats al coneixement

Les universitats com a pols de creació de coneixement, estretament vinculades als centres de recerca i als centres tecnològics, però ressenyant també la rellevància del sistema de formació professional i continuada com a garant de l’existència de persones formades amb vinculació als sectors productius.

Agrupacions empresarials i cambres de comerç

Agents coneixedors de l’estructura industrial i dels seus requeriments; les empreses particularment les més innovadores i capdavanteres, així com les organitzacions sindicals, elements clau en les transformacions industrials.

És un fet: les polítiques impulsades per la Unió Europea tenen l’objectiu d’impulsar les empreses innovadores que aposten pel model anomenat “de triple hèlix”. Es tracta d’una doctrina que pren com a referència l’espiral de la innovació i que estableix relacions recíproques entre universitat, empreses i governs. Justament el model en el que es pot basar el territori que conforma l’eix B30.

Àmbit B30 acompanya en el procés d’aconseguir que aquestes tres esferes, que abans treballaven de manera independent, puguin treballar conjuntament per tal d’obtenir una sèrie de beneficis vinculats a l’ideari de l’associació. Un nou escenari ple d’oportunitats on els investigadors acadèmics es converteixen en empresaris de les seves pròpies tecnologies i on les administracions públiques i empreses privades tenen un paper molt important com a facilitadores de tot el procés d’innovació.

Les dades parlen per sí soles: durant 2016, Catalunya va assolir la xifra de 65.142 milions d’euros en exportacions, fet que suposa la xifra més elevada de la història i que la situa com a principal comunitat autònoma exportadora del estat espanyol.

Es tracta sense dubte d’un indicador de competitivitat molt important per mesurar el grau d’importància d’un territori. Si tenim en compte, a més, que pràcticament la totalitat de les importacions i les exportacions catalanes tenen el seu origen en la producció industrial i relacionada amb la tecnologia, l’eix de la B30 encara pren més protagonisme.

És per això que més de 3.300 empreses estrangeres han escollit Catalunya com a ubicació per implantar-se a Europa, tot establint-hi des de les seves seus d’àmbit supraregional, fins a centres d’R+D, plataformes logístiques, oficines comercials o plantes productives.

En aquest marc territorial, la B30 representa una de les principals àrees industrials de Catalunya. S’hi troben un total de 1.296 empreses del sector industrial de nivell tecnològic mitjà-alt/alt que, a més, tenen un tarannà clarament exportador. Són les anomenades “empreses exportadores”: companyies que han exportat productes durant els últims quatre anys.

L’àmbit de la B30 es presenta com el motor econòmic de Catalunya, gràcies a la indústria assentada durant dècades en aquesta àrea, així com per la seva privilegiada situació geogràfica al bell mig del corredor mediterrani i al costat de la capital catalana, Barcelona. Sense anar més lluny, àmbit B30 està situat al centre d’una de les megaregions europees amb més activitat: l’eix Barcelona-Lió.

Infraestructures

La principal aglomeració industrial de Catalunya i Espanya es troba en els municipis que ocupen el tram de l’AP7/B-30. A causa de la construcció de grans infraestructures viàries com C-58 i la dotació de sòl industrial ben comunicat, a tota aquesta zona hi ha hagut una important transformació productiva. En definitiva, es tracta d’una xarxa vial potent amb la implantació de nous establiments i noves activitats que han modificat la composició sectorial de la indústria i el tipus d’empresa.

Centres de recerca i universitats

Al radi de la B30 s’ubiquen més de 60 centres de recerca, al voltant de 10 parcs científics i tecnològics i 15 centres universitaris.

El Parc de l’Alba, per exemple, és un centre referent al món quant a investigació i desenvolupament de noves tecnologies. Es tracta del motor de la competitivitat científica i empresarial no només de Catalunya i Espanya, sino del sud d’Europa.

Universitats com la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya o Esade-Creàpolis també són puntes de llança de l’estratègia educativa avançada del territori.

Impuls per empreses

Existeix una àmplia diversitat i disponibilitat de parcs d’activitats econòmiques per acollir empreses i serveis, tal com un bon grapat de parcs empresarials i centres de negocis específics.