Actius

L’Àmbit de la B30 acull també la Universitat Autònoma de Barcelona, un Campus d’Excel·lència Internacional; amb el seu Parc de Recerca UAB, amb 50 centres i instituts de recerca i més de 4.000 investigadors/es. La Universitat Politècnica de Catalunya i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, Esade, la Universitat Internacional de Catalunya o l’ESDi a Sabadell complementen una notable oferta universitària.

Molt proper a aquestes instal·lacions hi ha el Parc Tecnològic del Vallès, amb 150 empreses instal·lades i on treballen 2.910 persones i els centres tecnològics Eurecat i Leitat. A més d’una seixantena de centres de recerca que es troben situats, majoritàriament, als campus universitaris o als parcs científics i tecnològics.

La gran quantitat d’empreses lligades a la innovació repartides entre els 23 municipis ubicats al voltant de la B-30, que sumen més de 6.579 ha. de sòl industrial en 195 polígons d’activitat econòmica.

És també estratègica l’existència en aquest espai del Centre Intermodal de Mercaderies (CIM), un dels quatre que hi ha a Catalunya, com a equipament per afavorir l’eficiència en la distribució de mercaderies als principals centres d’activitat econòmica.

No es pot menystenir, a més, l’existència d’equipaments rellevants com l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o el Circuit de Catalunya, sense oblidar la rellevant oferta hotelera i comercial i els equipaments firals com la Fira Sabadell i la de Terrassa, el Centre de Congressos i Convencions de la UAB, l’Auditori de Sant Cugat o el Recinte Firal de Granollers, entre molts altres.

Tots aquests elements es troben, a més, en uns municipis amb una bona qualitat de vida, que compten amb una xarxa de serveis i instal·lacions educatives, de lleure, culturals, esportives i sanitàries. Tampoc podem oblidar l’important valor dels seus espais naturals, alguns amb implicacions directes amb la recerca com l’espai d’interès natural de Gallecs.