La B30 en xifres

MOBILITAT

Infraestructures de mobilitat com carreteres principals i xarxes ferroviàries. Destaquen la mateixa B30, la C58 i l’AP-7. Es troba situat a pocs quilòmetres de l’Aeroport de Barcelona i del Port de mercaderies de Barcelona. També compta amb el CIM Vallès (Centre Intermodal de Mercaderies).

CONEIXEMENT

Al radi de la B30 s’ubiquen més de 60 centres de recerca, al voltant de 10 parcs científics i tecnològics i 15 centres universitaris. El Parc de l’Alba, per exemple, és un centre referent al món quant a investigació i desenvolupament de noves tecnologies. Es tracta del motor de la competitivitat científica i empresarial no només de Catalunya i Espanya, sino del sud d’Europa. Universitats com la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya o Esade també són puntes de llança de l’estratègia educativa avançada del territori.

INDÚSTRIA

Teixit empresarial ampli i divers, que arriba a les 30.000 empreses. Concentra un 25% ocupació industrial de Catalunya en més de 195 polígons activitat econòmica i 7.000 ha de sòl industrial.

L’àmbit de la B30 es presenta com el motor econòmic de Catalunya, gràcies a la indústria assentada durant dècades en aquesta àrea, així com per la seva privilegiada situació geogràfica al bell mig del corredor mediterrani i al costat de Barcelona. Sense anar més lluny, àmbit B30 està situat al centre d’una de les megaregions europees amb més activitat: l’eix Barcelona-Lió.