Nota de premsa

El turisme industrial com a sector emergent després de la Covid-19

La indústria i el seu estret vincle amb el turisme va ser el tema del tercer i últim Brunch d'Innovació del Hub b30 d'aquest 2021. Aquest acte, que es va celebrar el dia 29 d'octubre en format virtual, va estar coorganitzat per la UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, va reunir representants de la Diputació de Barcelona, de la xarxa XATIC, del MNACTEC i s'hi van exposar els casos d'èxit de l'empresa HP i del Sincrotró Alba.

L’obertura de l’acte va anar a càrrec del president del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO), Ignasi Giménez, que va destacar la importància del turisme com a sector industrial, “l’anomenada indústria sense xemeneies, i que a la comarca hi té presència amb 2.500 empreses turístiques que proporcionen feina a unes 25.000 persones”. Segons Giménez, des del Consell Comarcal es treballa amb una visió del turisme “com a element que és capaç de poder cohesionar, un element de coneixement i de riquesa del territori”.

El Brunch va ser moderat per Xavier Font, Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, que va contextualitzar el tema. La crisi sanitària ha implicat una crisi de mobilitat, i això ha afectat d’arrel l’activitat turística. “Tot i que el concepte de turisme s’ha d’entendre d’una forma més àmplia, com a economia del visitant, tot allò que genera una activitat econòmica a partir de les visites és turisme, i les visites no són només activitats de lleure sinó també activitats relacionades amb la feina, la socialització”, deia Font. El turisme de proximitat, però, no és un concepte nou, “des de fa més de trenta anys, la província de Barcelona és una destinació que tenim part de la demanda de turisme en el propi territori”. Per Font, cal tenir una mirada àmplia quan pensem amb el turisme industrial perquè “quan parlem de turisme industrial ens referim a l’arqueologia industrial o al nostre llegat de patrimoni industrial, però també a les oportunitats que té la indústria viva de generar models de negoci amb les visites”.

Jordi Garreta, director de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), va ser el primer ponent de la sessió i va presentar aquesta xarxa que, formada per 36 municipis, aposta pel turisme industrial per convertir-se en referents turístics. Disposen d’un programa específic d’indústria viva, d’empreses en actiu que ofereixen visites al públic, i organitzen la Setmana del Turisme Industrial. “Nosaltres treballem amb la idea de convertir el patrimoni i la indústria viva en un referent de l’activitat turística. Cal connectar aquesta oferta amb la resta d’activitat turística del territori”, segons Garreta.

A continuació Anna Sánchez, com a responsable de Turisme del CCVO, va explicar que l’aposta de la comarca pel turisme industrial és perquè “ens permet posicionar-nos i singularitzar la nostra oferta; la competitivitat d’una destinació passa per l’especialització i la segmentació del públic, però també per l’autenticitat i sostenibilitat de la proposta”.

Un dels casos d’èxit de turisme industrial que es va presentar durant la jornada va ser el de l’empresa Hewlett-Packard. Eva Blanco, Public Affairs Manager d’HP, va explicar l’estratègia d’HP Sant Cugat pel que fa a les visites. Acullen un centre d’experiència del client, on es poden veure totes les màquines i aplicacions del sector de les arts gràfiques, la cartera d’ordinadors personals, impressores, àrea de 3D, etc., que atrau més de 6.000 visites anuals. També reben visites d’altres empreses, d’estudiants, administracions, entitats, entre d’altres; la qual cosa fa que en total sumin unes 8.000 visites cada any. A més, fan competicions de programació per a les escoles de tot l’estat i una jornada solidària organitzada pels propis treballadors.

Un altre cas d’èxit va ser el Sincrotró Alba. Alejandro Sánchez, director de Connexió amb la Indústria al Sincrotró Alba, va explicar com han aconseguit ser un pol d’atracció de visitants i rebre unes 2.200 visites internacionals cada any. També fan una jornada de portes obertes que porta 2.400 persones a les seves instal·lacions científiques singulars, visites d’empreses i estudiants, acullen personal investigador de tot el món, reunions de projectes europeus, entre d’altres.

Després d’un torn de debat i preguntes, Jaume Perarnau, director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, va fer la cloenda del Brunch d’Innovació. Segons Perarnau, cal acotar l’oferta de turisme industrial “perquè hi ha moltes propostes que exactament les mateixes les veiem en un altre tipus de turisme. Si parlem de patrimoni industrial per mi no s’hi poden incloure activitats d’artesanals, activitats que es promocionen com a no industrials”. A banda, el turisme industrial, per Perarnau, ha de servir per alfabetitzar sobre el coneixement de la ciència i de la tecnologia.