Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

CIMITEC Centre d’investigació en metamaterials per a la innovació en tecnologies electrònica i de comunicacions