Nota de premsa

The UPC joins the Hub b30

The B30 Area Association, the UAB, the UAB Research Park and the Eurecat technology center have signed an agreement with the Polytechnic University of Catalonia · BarcelonaTech (UPC) to incorporate it as a Hub b30 platform. The UPC joins, as a new member, after last month the ALBA Synchrotron and ESADECREAPOLIS.

The rector of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix; the Vice President for Innovation and Strategic Projects of the UAB and director of the UAB Research Park, Javier Lafuente; the director general Corporate and Operations of Eurecat, Xavier López, and the president of the Association Area B30, Josep Monràs have signed an agreement today with the rector of the Polytechnic University of Catalonia · BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres, to formalize your adhesion to the Hub b30 platform.

With this new incorporation, the Hub b30 will also have the capabilities of the Terrassa Campus and the Upper Technical School of Architecture of the Vallès (ETSAV) of the UPC, that impart a formative offer of degrees and university masters that cover all the areas Industrial engineering, aerospace technology, optics and optometry, the video game industry, multimedia technology and architecture. In addition, it has 39 research groups that transfer their results from technological innovation to companies.

UPC’s rector, Francesc Torres, stressed: “We are celebrating being part of this successful alliance, not only because of the territorial proximity of the UPC Campus, which will be implemented at the Hub b30, but by the coincidence of wills When pushing together to strengthen innovation and collective competitiveness”

Along the same lines, the UAB president said: “Thanks to Hub b30, all the entities in the environment, from universities, town councils and companies, have the opportunity to collaborate and interact to promote projects of Innovation and foster dialogue with society”.

 

Sobre el Hub b30

L’abril de 2018, la UAB, el Parc de Recerca UAB, Eurecat i Àmbit B30 van posar en marxa el projecte Hub b30 per posar a l’abast de la societat les seves capacitats tecnològiques i el coneixement científic per tal de resoldre les necessitats i els reptes d’innovació d’empreses i institucions del territori, a través de la col·laboració i la interacció.

Ara, el Hub b30 s’ha obert a la incorporació de nous agents de recerca, desenvolupament i innovació per tal d’agrupar més entitats i oferir entre totes respostes innovadores per millorar la competitivitat del territori B30, que abasta 23 municipis que es troben a l’àrea d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2. El mes passat ja es van adherir el Sincrotró ALBA i ESADECREAPOLIS.

Per tal de donar a conèixer les tecnologies i capacitats que el Hub b30, una de les activitats que desenvolupa és l’organització de diferents trobades sobre innovacions i tendències en àmbits específics, anomenades Brunchs d’innovació. Des de la seva creació, els membres del Hub b30 han organitzat un total de 10 trobades d’innovació monotemàtiques de sectors com l’alimentació, la mobilitat, la bioindústria o el big data, entre d’altres. En total, hi han participat més de 650 persones, provinents de l’àmbit de l’empresa, centres de recerca, hospitals i administració pública.