Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

Clúster Audiovisual

Impulsat pel Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), Terrassa.

http://www.parcaudiovisual.cat/