Buscador

Cerca qualsevol recurs associat a Àmbit B30 (localitats, centres d’investigació i tecnologia, universitats o infraestructures) al següent buscador:

Polígons d’Activitat Econòmica (PAE)

  • 195 Polígons d’Activitat Econòmica
  • + 6.579 ha. sòl industrial
  • Total empreses Àmbit B30: 30.173
  • Ocupació total: 387.478 persones