Aquest treball presenta una visió des de tres òptiques complementàries: la indústria, la innovació i la manufactura avançada, al voltant de l’àmbit de la B-30, però amb un element central i comú: el territori i les seves singu- laritats, reptes i oportunitats. Aquests tres informes, que l’associació Àm- bit B30 va encarregar a persones expertes en cadascun d’aquests sectors, aporten, per tant, la seva visió i expertesa en la matèria.

Tot i això, s’ha fet un important i enriquidor treball de debat i re exió conjunt i el capítol 5 –“Propostes per a una millora en la competitivitat de la indústria a l’Àmbit B30”– recull un seguit de conclusions generals que han estat consensuades i, per tant, proposades per tots tres autors.

El document es pot descarregar aquí:

http://www.b30i.cat/B30/d/ForumB30_docTreball.pdf