Nota de premsa

La XACB30 reflexiona com donar un ús intel·ligent dels residus industrials generats en el territori

Diferents entitats del territori han participat d’un taller d'intercanvi d'experiències circulars en l’aprofitament i recirculació de residus industrials, organitzat per l’Associació Àmbit B30. El projecte rep el suport de la Diputació de Barcelona

Els residus representen una ineficiència del nostre model productiu. A la naturalesa no existeixen, però des de la revolució industrial aquests no han deixat de créixer en les nostres societats. Amb aquest plantejament, fins a una vintena d’entitats i organitzacions de l’àrea de la B30, han participat d’un taller d’intercanvi d’experiències sobre aprofitament i recirculació de residus industrials.

La trobada ha servit per compartir pràctiques, aprendre d’elles, i animar a tots aquells municipis que desitgen impulsar una millora en l’aprofitament dels residus industrials del seu ecosistema. En un format de fòrum participatiu, obert i pràctic, hi ha participat personal tècnic d’ajuntaments, empreses i organitzacions empresarials del territori B30.

El repte actual és ser capaços de posar aquests recursos en valor i reintroduir-los a l’economia. El territori de la B30, amb els seus 23 municipis, gairebé 200 polígons d’activitat econòmica, 15 centres universitaris, i 10 parcs científics, té el potencial de convertir milers de tones de residus en recursos.

Una de les conclusions de la jornada ha estat que és imprescindible una alineació entre el teixit empresarial i les administracions públiques per assolir objectius de recircularitat en el residus de la industria. En aquest sentit, els ens locals han de tenir un paper protagonista en detectar i connectar oportunitats entre les empreses.

La trobada s’enmcarca dins del projecte de la XACB30 (Xarxa d’Acció Circular de la B30), el grup de treball en economia circular d’Àmbit B30 que treballa des del 2018 per a l’impuls de l’economia circular al territori de la B30.