Nota de premsa

La Xarxa d’Acció Circular de la B30 presenta l’informe “Circular Àmbit B30” durant la conferència final del projecte europeu SeeRRI

El document, que plasma la visió en circularitat de la regió i del seu teixit industrial, va ser exposat com a bona pràctica territorial entre una vintena de casos de diferents regions europees. El projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona

L’informe “Circular Àmbit B30” ha estat seleccionat entre una vintena de projectes de diferents regions europees, per ser exposat com a bona pràctica d’innovació territorial durant la conferència final del projecte europeu SeeRRI, celebrada a Barcelona els dies 29 i 30 de setembre. Els participants de la sessió han pogut conèixer de primera mà els treballs realitzats per la Xarxa d’Acció Circular de la B30 per impulsar l’economia circular en el territori, així com el full de ruta per caminar cap a aquesta visió circular. L’objectiu final de la iniciativa XAC B30 és enfortir les aliances i la col·laboració entre els agents de canvi que ja treballen en la dinamització de l’economia circular dins del territori B30, oferint formació, capacitació i suport expert, escalant experiències i creant un espai que aglutini novetats i recursos en economia circular al territori.

L’estudi “Circular Àmbit B30” situa el territori de la B30 al costat d’altres ciutats o regions europees que han realitzat un exercici de Circle City Scan— com Bilbao, Amsterdam o Praga. El document constitueix la visió circular de la regió àmbit B30; un full de ruta visual que identifica oportunitats i punts de partida per afavorir la transició cap a una economia circular. El document presenta l’anàlisi del punt de partida al territori, una priorització dels sectors econòmics amb més potencial de circularitat, i 16 estratègies circulars per a aquests àmbits. En aquest sentit, els quatre sectors amb major potencial de circularitat al territori són l’agroalimentari, els sistemes d’envasat, el metall i la química fina. El projecte ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona.

El projecte SeeRRI
L’objectiu del projecte SeeRRI és avançar cap a un model d’ecosistemes R&I més sostenibles, que incloguin tots els actors del territori (recerca i educació, empresa, administració i ciutadania, el que s’anomena la quàdruple hèlix) i incorporin els principis de la Recerca i la Innovació Responsables (RRI). En el projecte participen, a més d’universitats i centres de recerca, governs regionals i associacions empresarials. Per portar-ho a terme s’han seleccionat com a cas d’estudi tres territoris europeus amb diferents estratègies d’especialització intel·ligents, un dels quals és l’àrea de la B-30. La UAB i la Generalitat de Catalunya han codissenyat juntament amb actors del territori, un projecte pilot en aquest àmbit per avaluar com fer compatible ser un territori altament competitiu amb tenir un model de desenvolupament econòmic descarbonitzat i sense residus. A la conferència final que va tenir lloc el 27 de setembre, es van exposar una vintena de casos de bones pràctiques territorials en diferents regions europees.