Nota de premsa

L’àmbit de la B30, territori protagonista de la prova pilot del projecte europeu SeeRRI per a la construcció d’un ecosistema de recerca i innovació responsable

En el marc del projecte europeu SeeRRI, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona han codissenyat juntament amb actors del territori, un projecte pilot en l’àmbit de la B30 per avaluar com fer compatible ser un territori altament competitiu amb tenir un model de desenvolupament econòmic descarbonitzat i sense residus.

El territori de la B30 ha estat protagonista d’un projecte pilot en el marc del SeeRRI, un projecte conjunt de 12 organitzacions associades de cinc països i finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horitzó 2020. El projecte pretén desenvolupar un marc per integrar els principis d’investigació i innovació responsable (RRI) a la política regional d’especialització intel·ligent (RIS3).

Dins d’aquest, la UAB, membre de l’Associació Àmbit B30, acompanyada d’altres actors del territori han posat en marxa un projecte pilot per donar resposta a dues qüestions. Per una banda saber com poden les RIS3 promoure l’RRI, com a mitjà per adreçar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (els coneguts com a ODS) i promoure trajectòries de desenvolupament més sostenibles, inclusives i justes. I per altra banda, com pot contribuir la UAB a un ecosistema de recerca i innovació més responsable.

Els ecosistemes d’RRI són ecosistemes de recerca i innovació compromesos amb la societat. L’element central és la implicació activa dels actors del territori (universitats i centres de recerca i innovació, empreses, administracions i societat civil) en el codisseny i la implementació de solucions innovadores i transformatives, que adrecin de manera més efectiva els reptes del territori.

Aquest projecte pilot, realitzat durant els any 2019-2020, s’ha focalitzat en un dels principals reptes sistèmics del territori B30, que és el de fer compatible ser un territori altament competitiu, inclusiu i amb una qualitat de vida elevada amb tenir un model de desenvolupament econòmic descarbonitzat i sense residus, que crea riquesa a partir dels recursos que té, genera i rep.

Entre les conclusions del pilot, s’ha constatat que cal cocrear noves narratives, nous mecanismes de governança i participació i noves metodologies que afavoreixin l’articulació d’agendes d’RRI compartides per adreçar, de manera més efectiva, els reptes del territori i promoure trajectòries de desenvolupament sostenibles.

En aquest sentit, cal destacar que s’arriba a la conclusió que les polítiques d’especialització territorials cal que reorientin els instruments de suport a la transferència tecnològica cap a la recerca i innovació responsable, és a dir, amb la societat i per a la societat. L’RRI es fonamenta en la col·laboració dels actors de la quàdruple hèlix per adreçar reptes compartits en processos dinàmics que van des de la generació d’idees a la implementació de solucions en entorns reals.

També s’ha constatat que la UAB és un actor clau per avançar cap a un ecosistema d’RRI a la B30, és a dir, un ecosistema de recerca i innovació més compromès amb el territori i les necessitats de les persones que hi viuen. SeeRRI i el projecte pilot han contribuït a reforçar la coordinació de mecanismes que promouen la col·laboració de la Universitat amb altres actors per adreçar conjuntament reptes del territori i ha ajudat, també, a reforçar el paper de la UAB i de l’RRI com a motor per accelerar la transició cap a la sostenibilitat. La col·laboració directa de la universitat amb els actors del territori per adreçar reptes compartits permet superar el concepte de transferència tecnològica, que continua sent el principal mecanisme per traspassar el coneixement de les universitats a la societat.

L’àmbit territorial conegut com la B-30, inclou vint-i-tres municipis situats entre Martorell i la Roca del Vallès, en sentit est-oest, i entre Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès, en sentit nord-sud.

Es pot accedir a l’informe del projecte pilot al següent enllaç “La construcció d’un ecosistema de recerca i innovació responsable mitjançant agendes compartides. El cas del territori de la B-30