Aquesta és una de les principals conclusions després de la visita a Mollet, el passat divendres, de la diputada delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor. El president de l’Associació Àmbit B 30 i alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, va aprofitar per compartir amb la diputada l’interès en desenvolupar el projectes pilot d’economia circular identificats a l’estudi que ha elaborat l’Associació amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Monràs va destacar l’històric suport de la Diputació de Barcelona a l’Associació Àmbit B30 i va compartir amb la diputada “l’imminent concreció de diferents línies d’actuació, projectes, productes i circuits que volem desenvolupar en economia circular als diferents sectors econòmics del territori de la B30. Sempre, de manera concertada”.

Josep Monràs es va mostrar convençut del suport en matèria tècnica que rebran per part de la Diputació de Barcelona en aquest i en la resta de projectes i accions previstes per l’Associació.

Per la seva part, Eva Menor va afirmar que “estem alineats amb la B30 en temes com la seva estratègia en matèria d’economia circular, d’innovació i formació. Apostem pel creixement inclusiu i sostenible, social i mediambientalment com ho fa l’Associació”.

Després de signar el Llibre d’honor a l’Ajuntament de Mollet, tots dos van visitar les instal·lacions de Mollet Hub, l’espai municipal adreçat a joves i persones emprenedores i que està dissenyat per ser un laboratori d’innovació, formació, coworking i d’intercanvi d’idees.