El passat 16 de març, l’Associació Àmbit B30, va participar en una reunió de caràcter tècnic, junt amb altres iniciatives de plataformes territorials, de Barcelona i les seves àrees de desenvolupament econòmic més rellevants, amb l’objectiu, entre altres, del disseny de propostes pel desenvolupament del territori.

 

La reunió va ser convocada pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, amb l’objectiu d’intercanviar experiències i projectes concrets en  matèria de desenvolupament econòmic dels territoris convocats.

La invitació i la participació de l’Associació Àmbit B30 en aquests tipus de reunions, són un exponent molt positiu en la mesura que també és un reconeixement a la mateixa associació i a les línies que du a terme.

Durant la sessió de treball, B30 va exposar quines són les seves línies d’actuació prioritàries i quins són els seus projectes en curs.