Així ho ha plantejat el president de l’Associació Àmbit B30 i alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, en el marc de la reunió del Grup de Peatges celebrada aquest matí en la qual el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha exposat els detalls del sistema de vinyeta catalana que vol eliminar els peatges a partir de 2019.

En aquesta reunió, el conseller Rull ha explicat la feina que està duent a terme el Govern de la Generalitat per treballar en la implementació del model de la vinyeta, una tarifa plana que permetrà aixecar totes les barreres de peatge a Catalunya.

En aquest sentit, Josep Monràs, ha demanat que aquesta proposta fiscal que, ara per ara, només es planteja per als peatges, s’ampliï a tot el sistema de mobilitat del país i, per tant, és necessari trobar propostes per a la resta de serveis públics de mobilitat.

D’altra banda, el president de l’Associació Àmbit B30 també ha plantejat quatre qüestions a tenir en compte en el cas concret dels peatges que són: l’ús que se’n faci de la via; el trajecte quilomètric; el tipus de vehicle tant pel que fa a vehicles contaminants com pel que fa a la potència i tipologia de vehicle; i finalment si hi ha alguna alternativa viària o de transport públic.

Cal recordar que l’Associació va elaborar un document de prioritzacions d’actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de la B-30 que recull les 62 actuacions, 30 sobre el transport públic i 32 a la xarxa viària, que consideren prioritàries en matèria de mobilitat i infraestructures per afavorir el creixement i el desenvolupament econòmic del territori.

Aquest estudi, resultat de molts mesos de treball del Grup de Treball de Territori (GTT) i amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va iniciar davant la necessitat de repensar quins havien de ser els requeriments bàsics i urgents del territori B-30 en l’àmbit de la mobilitat, així com de fer un replantejament del calendari d’actuacions previstes en els diferents plans sectorials (el Pla General d’Infraestructures i serveis de Catalunya, PGI, el PDI de l’ATM, o el Pla de Rodalies), sense que impliqués la renúncia a cap d’ells.

L’objectiu  és poder disposar d’un sistema d’infraestructures i de serveis de mobilitat competitiu que permeti la connectivitat i la cohesió socioeconòmica com a factors primordials per a la integració d’aquest territori en l’economia global.