Nota de premsa

El Pla de Mobilitat del Vallès recull les al·legacions presentades per Àmbit B30

Les propostes presentades per l’entitat inclouen mesures encaminades a incrementar les connexions transversals dins del territori de la B30 i millorar l’oferta de transport públic.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), un document que incorpora les al·legacions realitzades per l’Associació Àmbit B30. Aquestes propostes són fruit d’un treball intern de l’entitat que ha fet seguiment dels treballs d’elaboració del PEMV, per tal d’estudiar com es recollien els projectes d’infraestructures que s’han determinat com a prioritàries des de l’Àmbit B30.

En aquest sentit, Àmbit B30 va detectar la necessitat d’abordar dins del Pla de Mobilitat les actuacions referents a noves estacions a l’R8 i a l‘R2, l’intercanviador de la Riera de Caldes (R8-R3-bus), la construcció de la tercera via a l’R4, l’ampliació de l’oferta de l’R8 i la línia de llaç entre Martorell i Granollers per Barcelona previstes al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha estimat aquestes al·legacions, recollint en el Pla la construcció de l’estació de Baricentro i l’estudi de viabilitat de les estacions de Can Salvatella i Montornès Nord. També s’estudiarà la millor opció per connectar l’R3 i l’R8 i crear un intercanviador a la zona de la Riera de Caldes.

Per altra banda, el document final també recull l’estudi pel tercer carril de l’R4 entre Cerdanyola i Sabadell i l’increment de freqüències de pas de l’R8 i el seu perllongament fins a Vilafranca i Sant Celoni. Es preveu que l’R8 incrementi els serveis fins a 4 trens a les hores punta i 2 trens per hora durant la resta del dia -actualment és d’un servei per hora-. Finalment, el document estima en part la proposta de la línia de llaç entre Martorell i Granollers (per Barcelona) amb el perllongament dels serveis de l’R1 fins a la UAB.

El president de l’Associació Àmbit B30 i alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha afirmat que “estem convençuts que una mobilitat eficient i sostenible, ara més que mai, és un factor clau que ha d’ajudar a impulsar la nostra economia i que el treball conjunt amb els agents del territori en el camí cap a la sostenibilitat i el canvi social, ha esdevingut essencial”. Per Monràs és imprescindible “refermar el paper d’Àmbit B30 com a interlocutor en tots els processos d’elaboració de plans i projectes que afectin el nostre territori”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell i responsable del Grup de treball de Territori d’Àmbit B30, ha destacat que “un dels factors que han d’impulsar la competitivitat del nostre territori i la reactivació econòmica, és la millora de les infraestructures viàries i de transport públic”. Per aquest motiu, Fonollosa ha destacat “el treball fet des de l’associació per tal de consensuar entre tots els membres un document que prioritza 62 infraestructures viàries i de transport públic que creiem que són imprescindibles per a la competitivitat d’aquest territori”.