Què fa Àmbit B30?

L’associació Àmbit B30 constitueix una plataforma tècnica de consens pel desenvolupament de projectes estratègics innovadors en el seu territori.

Per aquesta raó, l’associació distribueix els seus projectes en diferents grups de treball, en funció de l’objectiu a assolir, que conformen espais de col·laboració entre els representants dels diferents agents implicats: empreses, centres de recerca, centres universitaris, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i òrgans de govern.