Territori i infraestructures

El grup de treball de Territori, sota la coordinació de l’Ajuntament de Martorell, treballa des del 2011 per potenciar l’activitat industrial i l’increment de l’activitat econòmica a la B30. En aquest marc, el grup va realitzar l’estudi Priorització d’actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de la B-30” (2014), amb el suport de la Diputació de Barcelona i on van participar tots els municipis de l’associació, amb l’objectiu de definir una agenda de priorització de les actuacions del sistema de mobilitat públic i privat a l’àrea de la B30.

Es tractava de definir les diverses actuacions que fomentessin la transversalitat, la connectivitat i la capacitat del territori de la B30, analitzant totes les actuacions a partir d’elements com la viabilitat tècnica, el grau de maduresa de l’obra, el cost econòmic de l’actuació, la magnitud del benefici que aporta així com l’àmbit territorial beneficiat.

El resultat van ser 62 actuacions per incrementar la competitivitat del corredor de la B30, 30 sobre el transport públic i 32 a la xarxa viària, que es consideren prioritàries en matèria de mobilitat i infraestructures per afavorir el creixement i el desenvolupament econòmic del territori de l’Àmbit B30.

Les actuacions proposades es divideixen en cincs línies d’actuació, segons si fan referència al transport de mercaderies (aposta pel Corredor Mediterrani), la xarxa de transport públic (increment de freqüències, intercanviadors, etc.), les infraestructures de gran capacitat (com connexions amb l’Alta Velocitat i autopistes), funcionament de l’Àmbit B30 com a zona única (en les tarifes del transport metropolità, per exemple) i la descongestió de la xarxa viària.

Aquest mateix estudi ha estat actualitzat l’any 2018, atenent a les novetats en planejament i d’infraestructures posades en marxa.

Documents

Priorització d’actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de la B-30 (2014)

[Resum] Priorització d’actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de la B-30 (2014)

Actualització de la prioritzacio d’actuacions d’infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de la B30 (2018)

Declaracio de l’Àmbit B30 de suport al Corredor Ferroviari Mediterrani

Projecte finançat per: