XAC B30: Una xarxa per a l'acció circular de l'economia a la B30

L’economia circular és un eix de treball clau per un territori que es reconeix i reivindica com a innovador i d’indústria avançada. Existeix un ampli consens en què la digitalització i l’economia verda i circular constitueixen els eixos de la recuperació i la reindustrialització d’Europa i un ineludible compromís en l’horitzó de l’any 2050.

El primer encàrrec del grup va ser definir la visió de futur circular de la regió B30 i es materialitza en l’informe “Circular Àmbit B30”.

A partir del full de ruta i els aprenentatges de la primera fase, i sota la marca XACB30 (Xarxa d’Acció Circular de la B30), es posen les bases per caminar cap aquesta visió circular. Durant el 2021 es comença una nova fase del projecte amb l’objectiu d’enfortir les aliances i la col·laboració entre els agents de canvi que ja treballen en la dinamització de l’economia circular dins del territori B30, oferint formació, capacitació i suport expert, escalant experiències i creant un espai que aglutini novetats i recursos en economia circular al territori.

L’Economia Circular, una realitat en la B30: mapes d'experiencies circulars

Recursos

Projectes

Eines

 

 

 

Hi col·labora:

           

Projecte finançat per:

Xarxa Acció Circular B30 (XAC B30)
Plaça Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Barcelona