Amb realitats es construeix futur.
B30, territori d’innovació.

Qualsevol anàlisi que posi el seu accent en el creixement econòmic d’un territori, situa com a un dels eixos principals per assegurar la sostenibilitat del seu creixement, a la innovació com el factor que contribueix de manera directa a la transformació, tant dels processos com dels productes produïts dins d’un territori.

Els territoris actuen cada cop més, com a comunitats multisectorials en les quals els actors, bé siguin públics com privats, interactuen per a construir projectes que aportin millores i noves oportunitats pel seu desenvolupament. De la importància i dels èxits d’aquestes aliances en dependrà, en bona part, la vitalitat i desenvolupament del territori.

L’Associació Àmbit B30 té en els seus objectius fundacionals treballar, des de la concertació publicoprivada per a un creixement econòmic sostenible, amb uns sectors productius innovadors que garanteixi noves oportunitats de treball per als ciutadans dels pobles i ciutats que configuren aquest àmbit territorial.

El treball de l’Associació en els darrers temps ha estat molt ampli i diversificat, gràcies òbviament a la participació i col·laboració de molts dels seus membres. La indústria i la manufactura avançada, la xarxa d’infraestructures viàries i la mobilitat, la projecció exterior del territori de la B30 per a l’atracció d’empreses, la modernització de polígons industrials i de les àrees d’activitat econòmica, les vinculacions entre la recerca i l’empresa, són alguns dels molts aspectes que s’han treballat i que constitueixen una bona base de la força d’aquest territori.

Al territori de la B30 comptem amb una àmplia i rica diversitat d’empreses i a la vegada amb una excel·lent oferta formativa i de recerca al voltant de les universitats aquí ubicades. Aquest és un dels actius més importants que disposa el territori i una de les seves grans oportunitats ha de ser la capacitat per aprofitar el coneixement i la seva aplicació a les necessitats de l’empresa.

En definitiva, un territori amb la voluntat per a ser més innovador, més creatiu i sobretot amb una forta col·laboració entre els seus actors més importants, bé siguin de l’àmbit del coneixement i la recerca, de l’empresa, de l’administració o de les agrupacions socials. Aquest és, en definitiva, l’objectiu de l’Associació Àmbit B30.

 

Josep Monràs i Galindo
President de l’Associació Àmbit B30.