L’Associació

La unió fa la força

Som una agrupació d’institucions públiques i privades amb capacitat per crear sinergies que impulsin el territori a partir de la col·laboració entre els diferents agents que hi operen.

L’associació treballa en els següents objectius:

 • Promoure i enfortir el teixit industrial de la circumval·lació B-30 per tal de revitalitzar la indústria i les seves connexions.
 • Fomentar i donar suport a l’emprenedoria.
 • Atraure inversió estrangera.
 • Promocionar la recerca i la transferència del coneixement.
 • Potenciar les telecomunicacions en àrees d’activitat econòmica, polígons i altres equipaments amb l’objectiu de captar empreses.
 • Crear ocupació de qualitat.

Com estem formats

A l’octubre de 2012 es constitueix l’associació Àmbit B30, formada per 53 organitzacions de 23 municipis que es troben a l’àrea d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2, en sentit est‐oest, entre els municipis de Martorell i la Roca del Vallès i en sentit nord‐sud entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès. De la mateixa manera, l’associació també te influència en poblacions que tenen proximitat a l’eix de la B-30 i comparteixen objectius.

Comissió executiva

El Consell Plenari de l’Àmbit B30, reunit al març de 2021, decideix  revalidar per unanimitat la seva confiança en Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès com a president de l’Associació, així com renovar els seus òrgans de govern.

D’aquesta manera, per a les vuit vicepresidències, en representació de les diferents organitzacions que integren l’associació, han estat nomenats per la nova Comissió Executiva:

Ajuntaments i administracions públiques

 • Ajuntament de Mollet del Vallès (Presidència)
 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
 • Ajuntament de Sabadell
 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 • Ajuntament de Martorell (Secretaria)

Organitzacions empresarials, empreses i sindicats

 • Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell
 • Comissions Obreres
 • Fundació per la Indústria

Universitats, Centres Tecnològics i Parcs de Recerca

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Eurecat

 

 

Consell General

El Consell General (o plenàri) està constituït per la totalitat dels membres de l’Associació, és l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Associació i adopta acords en l’àmbit de la seva competència i controla l’activitat dels altres òrgans de govern.

Es reuneix de forma anual i pren les decisions més rellevants de l’activitat de l’entitat.

Així va ser l'acte de constitució

L’acte de constitució de l’Associació Àmbit B30 va tenir lloc el 21 de maig de 2013 a la seu del Laboratori de Llum de Sincrotró Alba. Podeu consultar la notícia al següent enllaç.

 

Estatuts de l'Associació Àmbit B30

Àmbit B30, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Pots descarregar aquí la Diagnosi i alineament de les accions de l’Associació Àmbit B30 amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El document té la finalitat d’identificar les accions dutes a terme per l’entitat vinculades als ODS; alinear les accions i activitats amb els objectius recollits; i avaluar, a partir d’indicadors d’organismes públics, per fer seguiment del seu progrés amb dades accessibles, contrastables i comparables.

Un dels seus principals valors de l’Associació és la seva composició: una agrupació d’institucions públiques i privades amb capacitat per crear sinergies que impulsin el territori a partir de la col·laboració entre els diferents agents que hi operen. Aquesta orientació inicial és uns dels millors casos pràctics i referents del principal objectiu de desenvolupament, com és l’ODS 17 “Aliances per aconseguir els objectius”.

A partir d’aquesta suma d’esforços, es defineixen en quins camps i àmbits -a través dels seus grups de treball- avança en l’assoliment dels seus objectius de desenvolupament com a organització plural, àmplia i territorial.

En aquest sentit, s’ha identificat que les accions impulsades permeten l’avanç de fites de l’ODS 8 “Treball digne i creixement econòmic” (fites 2,3,4), de l’ODS 9 “Indústria, innovació i infraestructures” (fites 1,2,3,4,5); de l’ODS 11 “Ciutats comunitats sostenibles” (fita 2); de l’ODS 12 “Consum i producció responsable” (fites 2,5,6); l’ODS 13 “Acció climàtica” (fita 2); i estratègicament de l’ODS 17 “Aliança pels objectius” (fita 17).