Membres

Qui forma part de l'Associació Àmbit B30?

L’Associació Àmbit B30 està formada per més de 50 organitzacions de 23 municipis i té per objectiu desenvolupar una estratègia de col·laboració conjunta per potenciar la zona industrial i tecnològica que compren tot l’eix de la B30 i posicionar-la com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i del sud d’Europa.

Ajuntaments i administracions públiques

Centres de recerca i parcs tecnològics

Organitzacions empresarials

Organitzacions sindicals

Universitats

Altres organitzacions

L’associació construeix ponts de diàleg entre els seus membres i els diferents grups d’agents

Administracions

El Govern d’Espanya i el de la Generalitat de Catalunya, amb les seves polítiques industrials i de recerca; la Diputació de Barcelona, amb una llarga experiència de promoció econòmica i amb el treball intermunicipal i, finalment, els ajuntaments, àmbit en el qual es concreten les polítiques territorials i el desenvolupament econòmic i, actualment, afavoridors d’aquest procés de cooperació.

Agents vinculats al coneixement

Les universitats com a pols de creació de coneixement, estretament vinculades als centres de recerca i als centres tecnològics, però ressenyant també la rellevància del sistema de formació professional i continuada com a garant de l’existència de persones formades amb vinculació als sectors productius.

Agrupacions empresarials i cambres de comerç

Agents coneixedors de l’estructura industrial i dels seus requeriments; les empreses particularment les més innovadores i capdavanteres, així com les organitzacions sindicals, elements clau en les transformacions industrials.