Membres

Qui forma part de l'Associació Àmbit B30?

L’Associació Àmbit B30 està formada per més de 50 organitzacions de 23 municipis i té per objectiu desenvolupar una estratègia de col·laboració conjunta per potenciar la zona industrial i tecnològica que compren tot l’eix de la B30 i posicionar-la com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i del sud d’Europa.

Ajuntaments i administracions públiques

Centres de recerca i parcs tecnològics

Organitzacions empresarials

Organitzacions sindicals

Comissions Obreres (CCOO)
Unió General de Treballadors  (UGT)
Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)

Universitats

Altres organitzacions

L’associació construeix ponts de diàleg entre els seus membres i els diferents grups d’agents

Administracions

El Govern d’Espanya i el de la Generalitat de Catalunya, amb les seves polítiques industrials i de recerca; la Diputació de Barcelona, amb una llarga experiència de promoció econòmica i amb el treball intermunicipal i, finalment, els ajuntaments, àmbit en el qual es concreten les polítiques territorials i el desenvolupament econòmic i, actualment, afavoridors d’aquest procés de cooperació.

Agents vinculats al coneixement

Les universitats com a pols de creació de coneixement, estretament vinculades als centres de recerca i als centres tecnològics, però ressenyant també la rellevància del sistema de formació professional i continuada com a garant de l’existència de persones formades amb vinculació als sectors productius.

Agrupacions empresarials i cambres de comerç

Agents coneixedors de l’estructura industrial i dels seus requeriments; les empreses particularment les més innovadores i capdavanteres, així com les organitzacions sindicals, elements clau en les transformacions industrials.