En el marc de la recent constitució de l’Associació B30 (23 ajuntaments, universitats, centres tecnològics i de recerca, entitats econòmiques i socials) s’ha realitzat una reflexió estratègica sobre el posicionament d’aquest gran carrer major econòmic que s’estén des de Mollet fins a Martorell. El posicionament estratègic escollit és esdevenir l’eix més significatiu delSud d’Europa en manufactura avançada.

Aquesta aposta per la reindustrialització de Catalunya es proposa des de l’espai que va marcar les dues grans onades de la industrialització del país. La primera onada industrial relacionada amb les ciutats tèxtils per excel·lència com Sabadell i Terrassa pioneres en la industrialització del segle XX i la segona onada dels setanta i els vuitana del segle XX poblant els municipis que a redòs de la B30 van estructurar una industrialització més diversificada i que va nèixer amb l’expectativa de la incorporació a Europa.

Quan la B30 fa l’opció per la manufactura avançada és evident que no aposta per reproduir models industrials passats. La manufactura avançada busca un format d’indústria intensa en coneixement, emmarcada en els paràmetres actuals de sostenibilitat ambiental que vol mantenir plataformes de producció associades a la capacitat d’innovar sistemàticament.

Sense sofisticar-ho podem dir que és l’aposta per recuperar empreses que des de la seva competència en fabricació són capaces de generar nivells d’ocupació importants. Sense indústria no hi ha ocupació.

El gran repte de Catalunya, de fet, de tot el sud d’Europa, és tornar a crear ocupació, tant per aquells segments de persones més formades com per aquells sectors amb més dificultats per accedir al món del treball. La manufactura avançada ésaquesta aposta que vol reprendre l’esperit industrial de produir i a la vegada de fer-ho amb les competències actuals que exigeixen els mercats globals: talent, tecnologies sofisticades, propostes de valor associades a la innovació sistemàtica i gran capacitat d’escalar productes i serveis a mercats molt diversos. L’aglomeració de centres de coneixement en l’eix B30 (UAB, UPC, centres de recerca, Sincrotó Alba, Ascamm, Leitat, etc) facilita aquesta trobada entre fabricació i coneixement per a generar nova ocupació.

No ha d’estranyar que el gran debat econòmic actual als Estats Units siguin a l’entorn de la creació d’ocupació industrial i que la principal política de futur de la Unió Europea, l’Horitzo 2020, tingui en la manufactura avançada una de les prioritats de la llista curta. Quan la B30 aposta per la manufactura avançada traça un pont entre el passat i el futur i el vincula a les polítiques europees de futur. Recupera la cultura industrial natural d’aquest territori i aposta per explorar els grans reptes de la manufactura del futur com els nous models de producció vinculats a l’escanejat la impressió en 3D o l’enorme potencial de la nanotecnologia.

L’aposta estratègica escollida per la B30 és potent i hauria de ser assumida com un dels vectors estratègics del país. Ara comença el més important, donar-li forma, tant des d’agents públics com privats, a partir de projectes concrets que impulsin iniciatives de manufactura avançada per generar nova ocupació. Que els diferents agents reunits a l’entorn de la B30 s’hagin posat d’acord en potenciar un sol punt estratègic deixant en segon terme les seves legítimes òptiques de territori o de perspectiva corporativa és un bon senyal. Sense generositat, no hi ha focus estratègic només hi ha consens insuls.

 

Publicat a Diari de Terrassa el 25 de maig de 2013