El projecte de l’Àmbit B30 neix en el marc d’una conjuntura económica molt adversa en el que és imprescindible prioritzar la viabilitat real dels projectes, per tal de fer una proposta executable i no només un exercici teòric (Relat Estratègic)