L’inici d’estiu representa l’obertura d’un període que es caracteritza per festes populars de tota mena, cosa que comporta que les persones s’agrupin, ja sigui amb amics, familiars o desconeguts, per construir moments de diversió. Certament les persones s’agrupen, col·laboren i cooperen en la “festa”, però els costa fer-ho per assolir, en un entorn complex i en conjuntures econòmiques adverses, l’excel·lència que els permet competir en un món globalitzat.

Tot reconeixent que cooperar per competir és quelcom complex i que difícilment hom hi està preparat, cal assumir que esdevé la clau per superar les dificultats existents i desenvolupar al màxim tot el potencial disponible en el si de les organitzacions i el territori que les aplega, tot vertebrant un model productiu més eficient i capaç de vèncer la complexitat de l’entorn globalamb èpoques sense barreres ni fronteres.

Cooperar per competir comporta vèncer les inèrcies a l’isolament, a l’emprenedoria individual, a la renúncia del JO per vertebrar el NOSALTRES. Fets que exigeixen innovar per cercar noves solucions als models organitzatius usuals, tot substituint el recel limitador per la confiança en un mateix i en els altres. Cal fugir del grup plural per vertebrar l’equip interdisciplinari capaç de configurar organitzacions i territoris capdavanters. Zones de desenvolupament econòmic i social, que possibilitin el progrés i la competència per valor, fonamentant-se en el talent de les persones i la seva capacitat.

És en aquest context de vertebrar organitzacions amb nous criteris, en el qual cal enquadrar la recentment constituïda Associació B30, la qual està integrada per 52 organitzacions, que han de permetre desplegar les capacitats existents i convertir l’àrea que configuren els 23 municipis que integra en un referent de progrés i conversió dels avenços tècnics i científics en progrés social. El projecte de la B30, ara ja realitat, gestat a l’Ajuntament de Sabadell al llarg del 2010 -llavors presidit per l’alcalde Manel Bustos-, és, sens dubte, una de les palanques clau per generar progrés, perquè pot esdevenir un dels principals pols industrials i de generació de valor del sud de la Unió Europea, ja que possibilitarà el ple desplegament del seu enorme potencial. Un potencial arrelat a les empreses nacionals, estatals i multinacionals, que acull els centres de recerca, les universitats, les institucions d’innovació i disseny, els centres de formació i les organitzacions econòmiques, sindicals i socials.

L’àrea de la B30 disposa d’unes bases sòlides, quant a capacitat exportadora i de generació de riquesa, ja que aporta el 17% del PIB català, el 25% del VAB industrial i el 25% de tota l’ocupació industrial de Catalunya; i desenvolupa el 48% de la inversió en R+D de la regió metropolitana de Barcelona. Un potencial amb arrels que s’endinsen en el temps i que li donen major solidesa, tal com revelà un estudi efectuat pel Cercle del Coneixement al 2002, el qual va analitzar les comunicacions relatives a persones, mercaderies i dades disponibles en aquest espai; la capacitat demogràfica i la formació dels seus ciutadans; els parcs tecnològics, les universitats i empreses implantades, i els instituts de recerca que hi desenvolupaven la seva activitat. Un conjunt de fets que identificava, segons l’esmentat estudi, l’àrea de la B30 com un dels pols amb més capacitat de futur del sud d’Europa, si es trencaven les barreres municipals, es possibilita l’estreta i continuada cooperació del món científic i l’empresa, i es vertebrava un model de governança escaient. Un conjunt de fets que ara, amb l’inici d’activitats de l’associació B30, han esdevingut possibles.

Al Vallès la voluntat de cooperar per competir ha guanyat la batalla. Pensament i acció s’han fet visibles sinèrgicament amb la constitució i l’inici d’activitats de l’associació B30. Ara és moment de desplegar cadascú les nostres capacitats, i cal fer-ho sumant i a la vegada recordant que, com deien els meus pares: “El saber et fa créixer, aplicar-lo et dóna la vida”. De saber-ho fer o no, ens hi juguem en gran part el futur del nostre país i de la propera generació.

 

Publicat a Via Empresa, 1 de juliol de 2013