Informe de Vigilància Tecnològica 

Sol parlar-se de “Smart Food” per referir-se a aliments que, a través de l’aplicació de tecnologies, preserven la seguretat alimentària, milloren la seva aportació nutricional i efecte saludable, i s’adeqüen millor a les necessitats i preferències dels consumidors (Informe)