Nota de premsa

“El Repte dels Next Generation per a la B-30” | Antoni Cañete

L'àmbit de la B-30 esdevé un territori propici per a desplegar estratègies publicoprivades que assegurin una utilització dels NGEU adaptada a la realitat i les necessitats dels nostres municipis i de les moltes pimes que hi conviuen.

En la seva visita institucional a Madrid el 16 de juny, la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen, anuncià l’aprovació del Pla Nacional de Recuperació i Transformació que el Govern espanyol havia presentat el passat 30 d’abril a la Comissió. Aquest tràmit anirà seguit per l’aprovació del Pla en el si del Consell Europeu al mes de juliol i és essencial per a poder desplegar els nous fons Next Generation EU (NGEU).

Els NGEU foren aprovats formalment pel Consell Europeu l’estiu del 2020 i pel Parlament Europeu el desembre. Amb l’acceptació dels diferents plans nacionals, els estats membres de la UE aniran rebent properament les dotacions assignades a cadascun. En el cas de l’Estat espanyol, la dotació total és de 140.000 milions €, però el Govern central de moment només compta amb uns 69.000 milions € en forma de transferències no reemborsables, evitant així més endeutament públic.

Els Fons NGEU podrien començar a arribar a finals d’aquest estiu i sobretot a la segona meitat del 2021. Les expectatives són molt grans per part de tots els actors de l’economia i la societat civil. Només les grans empreses de l’IBEX ja han anunciat a la premsa projectes que superen amb escreix la dotació per l’estat espanyol. En canvi, hi ha dos actors que haurien de tenir un rol essencial en els NGEU i que fins ara han mantingut una certa discreció: les pimes i el món local.

Les pimes representen el 98% de les empreses del país i generen el 70% de la seva ocupació. Per força haurien d’esdevenir els principals beneficiaris dels NGEU dins el sector privat. Per la seva part, les administracions locals també hauran de participar de manera preferent en alguns dels eixos rellevants del Pla espanyol, com és el de modernització de les administracions.

Els ens locals estan sovint mancats de les estructures, recursos i talent que en canvi concentren amb més facilitat administracions superiors, com les autonòmiques o la central. Per tant, els 4.315 milions € previstos al Pla per a la modernització de les administracions haurien de centrar-se en bona part en els ajuntaments.

Les pimes tenen inicialment una dotació no massa generosa, d’uns 4.000 milions € per a la seva digitalització, però esperem que també es beneficiïn d’altres programes d’inversió. És aquí precisament on es podrien generar importants sinergies entre el món local i empresarial.

El programa de rehabilitació d’edificis és un dels més ben dotats del Pla espanyol, amb uns 6.800 milions €. Aquí els ajuntaments haurien de configurar-se en ens gestors clau dels NGEU i poder distribuir els seus recursos entre pimes locals dedicades a la reforma d’edificis, afavorint així l’ocupació i el creixement del territori.

De la mateixa manera, el Pla de Xoc en Mobilitat Sostenible preveu destinar fins a 6.500 milions €, amb un especial èmfasi en reduir l’ús del vehicle privat als municipis de més de 50.000 habitants. Aquí novament ens cal una ambiciosa col·laboració publicoprivada amb les pimes del territori, incentivant la renovació de flotes, afavorint proveïdors locals de mobilitat sostenible i procurant que cap instal·lador, transportista, taxista o altre petit empresari no es quedi enrere.

Alhora, els centres de recerca i les múltiples empreses industrials a l’entorn de la B-30 s’haurien de beneficiar dels recursos del NGEU per tal de mantenir la forta competitivitat d’aquest important eix econòmic.

Els ajuntaments han estat a la “trinxera” de la Pandèmia, atenent les necessitats dels ciutadans, les pimes i els autònoms. Ara estan més que legitimats per a participar de manera activa en la gestió dels nous fons per a la recuperació, en col·laboració amb les pimes locals.

L’àmbit de la B-30 esdevé un territori propici per a desplegar aquestes estratègies publicoprivades, que assegurin una utilització dels NGEU adaptada a la realitat i les necessitats dels nostres municipis i de les moltes pimes que hi conviuen.
Des de les institucions haurem de vetllar per a que aquests desitjos es facin realitat properament, a mesura que arriben els tan anhelats diners de Brussel·les.

Antoni Cañete i Martos, President de PIMEC