Fruit del conveni signat entre l’Associació Àmbit B30 i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta institució ha elaborat un informe per posar de relleu els actius i les oportunitats de desenvolupament de l’àmbit B30, identificar els seus vectors econòmics més importants i descriure les estratègies de projectes que des de l’Àmbit B30 s’estan duen a terme.

(Informe)