Nota de premsa

“L’Àmbit B30: la transició cap a una regió circular com a repte i oportunitat” | Eva Menor

Fer la transició cap a una regió circular és un viatge complex que ha d’involucrar a diferents agents i entitats. Per aquest motiu, és clau potenciar espais de col·laboració com l’Àmbit B30

La pandèmia de la Covid, indubtablement, ha posat en relleu la necessitat imperiosa d’un canvi de model productiu, econòmic, empresarial i social. Hem constatat la fragilitat de l’ecosistema on vivim. Malgrat els esforços dels darrers anys per dissenyar polítiques públiques que mitiguin l’impacte de l’activitat humana, l’any 2020 va ser, sens dubte, un any d’inflexió. Per tal d’afrontar els nous reptes econòmics, ambientals i socials, el model d’economia circular es presenta com una oportunitat decisiva perquè les empreses de la regió guanyin competitivitat i impulsin models de negoci sostenibles, resilients i transformadors.

L’associació “Àmbit B30”, constituïda l’any 2013 pels municipis i organitzacions clau d’aquest territori de la regió metropolitana capdavanter a nivell industrial i de coneixement i amb excel·lents infraestructures de mobilitat, ha volgut des dels seus inicis promocionar l’economia del territori, facilitar la innovació i generar més i millors oportunitats d’ocupació en línia amb els desafiaments globals. Amb el pas dels anys, l’associació “Àmbit B30” ha esdevingut tot un exemple d’interacció efectiva entre administracions, teixit econòmic, entitats de coneixement i recerca i agents socials.

Fer la transició cap a una regió circular és un viatge complex que ha d’involucrar a diferents agents i entitats. Per aquest motiu, és clau potenciar espais de col·laboració com l’Àmbit B30.

L’aposta per l’economia circular implica un canvi de paradigma econòmic, social i ambiental que defensa un nou model de producció i consum, reduint la càrrega ambiental sobre el planeta. Per a les ciutats i regions, a més, és una via per millorar la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant la creació d’ocupació estable i de qualitat, i una oportunitat de creixement econòmic més sostenible.

Fer la transició cap a una regió circular és un viatge complex que ha d’involucrar a diferents agents i entitats. Per aquest motiu, és clau potenciar espais de col·laboració com l’Àmbit B30. I el punt de partida ha de ser conèixer i avaluar el context econòmic, polític i territorial (la realitat de la regió) per després identificar les palanques i punts forts que poden reforçar aquest camí.

Des de la Diputació de Barcelona hem donat suport tècnic i econòmic a l’Àmbit B30 per identificar estratègies d’economia circular en el seu àmbit territorial en aquells sectors amb major potencial de creixement i major impacte ambiental (agroalimentari, química, metall, sistemes d’envasat). Aquesta prospecció ha servit com a definició de l’escenari desitjat i de les principals línies d’actuació per arribar-hi, implicant en la seva execució un mapa d’actors a partir dels quals teixir les necessàries aliances i instruments de seguiment.

Només amb una col·laboració transversal de totes les administracions, xarxes empresarials i altres agents facilitadors del territori serà possible aquest canvi de paradigma. És necessari i urgent. La Diputació de Barcelona seguirà apostant per aquelles iniciatives que s’alineïn amb aquesta voluntat transformadora. Tenim l’obligació de llegar a les futures generacions un sistema social i econòmic sostenible. Treballem plegats per fer-ho possible.

Eva Menor, Diputada i Presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona